Informasjon


Orientering om vigsel

Velg fra-dato. Hvis til-dato ikke er valgt vil det kun søkes 6 måneder frem i tid.
Velg kirke og en dato der det er ledig plass.

For å starte utfyllingen trengs et 11-sifret fødselsnummer.
Dere vil motta en kode på SMS for å gå videre i prosessen.

Etter at dato for vigsel er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg har en tidligere registrering", og oppdatere innholdet om det er noe dere vil tilføye. Bruk samme fødselsnummer og telefonnummer som ved første innlogging.

Opplysningene vi samler inn, vil kun bli benyttet i forbindelse med vigselen.